przeczytaj o eat me! w swojej ulubionej prasie lub znajdź nas w telewizji

Cieszymy się gdy inni o nas mówią i chwalą nas. Cieszymy się także z konstruktywnej krytyki. Tutaj znajdziecie notatki, publikacje o EatMe z prasy, telewizji, Internetu.